CDA Westervoort wil dorp zichtbaar mooier maken

Met de reconstructie van de Dorpstraat, de renovatie van park Steenderens, de nieuwe groenvoorzieningen langs de Brugweg en de herinrichting van bermen en plantsoenen is Westervoort de laatste jaren steeds wat mooier geworden. Team CDA Westervoort wil deze lijn na de verkiezingen volop doorzetten en daar ook extra geld voor beschikbaar stellen.

Desgevraagd beoordelen veel Westervoorters de prestaties van hun gemeentebestuur vooral op de staat van onderhoud, kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte in de gemeente. Vooral op dit gebied wil de meest lokale partij van Westervoort de komende vier jaar extra meters gaan maken om zo de wijken van Westervoort een mooier aangezicht te geven. Naar voorbeeld van de mooie nieuwe bloemenperken in de wijk Emmerik en aan de Klapstraat moet worden bezien of ook op andere plekken in de gemeente saaie groenstroken kunnen worden vervangen door bloeiende planten, heesters en fraaie grassoorten.

Biddle viaduct
Team CDA vindt dat de lang uitgestelde opknapbeurt van het ‘Biddle viaduct’ nu eindelijk eens moet worden uitgevoerd. Samen met spoorbeheerder ProRail wil men ook de mogelijkheden onderzoeken om het hoge spoorviaduct aan de Dorpstraat van een mooie verfkleur te voorzien en daarna ’s avonds aan te lichten. Naar voorbeeld van de bewegwijzering in ons eigen park Geldersoord bij de Schans zou Team CDA de ingang van de woonwijken willen voorzien van unieke, bij de wijk passende ‘landmarks’ of herkenningstekens die Westervoort nog meer smoel en eigen identiteit kunnen geven.

En wanneer we Westervoort mooi en leefbaar willen houden, dan zal natuurlijk alles in het werk moeten worden gesteld om de plaatsing van torenhoge windmolens door buurgemeenten op korte afstand van de Westervoortse wijken te voorkomen.