Mogen wij op uw stem rekenen?

Morgen mag u naar de stembus om voor de komende 4 jaar een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Team CDA Westervoort hoopt daarbij op uw stem te mogen rekenen. Wie stemt voor lijst 1 van Team CDA, die kiest voor uitvoering van een 100% lokaal verkiezingsprogramma, dat in nauwe samenwerking met de Westervoortse bevolking tot stand is gekomen. De partij die bruist van energie en vol nieuwe ideeën zit om Westervoort de komende vier jaar vooruit te helpen.

zelfstandige gemeente
Team CDA wil de komende 4 jaar blijven strijden voor een zelfstandige gemeente Westervoort. Dat fijne dorp dat wij graag een nog mooier aanzien willen geven. Waar we middelen willen vrijmaken voor nieuwe vrijetijdsactiviteiten in de wijken en parken. Waar we een structurele oplossing willen realiseren voor de gevaarlijke kruising Dorpsplein/Parallelweg, ook wanneer dat ons veel geld zou gaan kosten.

activiteiten voor ouderen
Een dorp waarin we goed willen zorgen voor onze ouderen en meer geld willen inzetten voor activiteiten waaraan zij graag willen deelnemen. Een dorp waarin we de bestaande subsidies aan (sport)verenigingen willen handhaven en waarin we diezelfde verenigingen willen uitdagen en stimuleren om nieuw aanbod te ontwikkelen voor het snel groeiende aantal 55 plussers.

sociaal hart
Een dorp waarin we vanuit ons sociaal hart aandacht hebben en actieve ondersteuning leveren aan mensen met de lagere inkomens. Waar we mensen die zonder werk thuis zitten weer een betekenisvolle daginvulling willen bieden. Een dorp waarin de eigen jongeren kunnen blijven wonen en waar ouderen kunnen doorstromen naar een senioren appartement in de buurt van het centrum. Een dorp waarin we de komende jaren veel tijd en energie willen steken in duurzaamheidsprojecten en het behoud van de vitaliteit van ons winkelcentrum de Wyborgh. Een dorp dat we mooi en leefbaar willen houden door meer toezicht op straat door BOA handhavingsfunctionarissen.

geen hogere belastingen
Al deze zaken kunnen we realiseren zonder verhoging van de lokale belastingen en heffingen. Want dankzij een gedegen financieel beleid zijn onze reserves de afgelopen jaren fors toegenomen, terwijl we de komende jaren ook een behoorlijk overschot op onze begroting hebben.

kies 100% lokaal
Een stem voor Team CDA Westervoort is een stem voor de meest in de Westervoortse samenleving gewortelde partij. De partij die u de afgelopen weken het meest op straat en in de lokale media bent tegengekomen. De partij die er keihard voor heeft gewerkt en die alle Westervoorters de komende vier jaar graag opnieuw zou willen dienen. Ga voor de enige echte. Kies voor 100% lokaal en stem woensdag Team CDA.