Team CDA komt naar u toe

Team CDA komt naar u toe

100% Lokaal * Met het zicht op de naderende gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart aanstaande, komt u de mensen van Team CDA Westervoort in de weekenden weer overal tegen. Als meest lokaal gewortelde partij van Westervoort vinden we het belangrijk om mensen te inspireren om op 21 maart te gaan stemmen. Ook horen we graag van de inwoners zelf welke zaken zij binnen Westervoort anders of beter geregeld zouden willen zien. Gelukkig constateren we dan vaak, dat veel van die inwonerswensen een plek hebben gekregen in het 100% lokale verkiezingsprogramma van CDA Westervoort.

In de aanloop naar de verkiezingen gaat het campagneteam van CDA Westervoort maar liefst 13 keer de straat op. De eerste keer waren we op 5 januari op het Dorpsplein en de laatste keer staat gepland voor zaterdag 17 maart. Buiten de Wyborgh kunt u ons aantreffen bij de Jumbo en de Coop. En dan heeft u ons in de afgelopen carnavalsoptocht ook nog kunnen zien als loopgroep van bijenhouders. In het kader van ons streven om Westervoort de komende 4 jaar vooral veel mooier te willen maken, hebben we toen 2000 zakjes bloemzaad uitgereikt aan kijkers van de carnavalsoptocht met het verzoek deze uit te zaaien in de voortuin.

belangrijkste programmapunten
De reacties op onze activiteiten op straat zijn altijd verdeeld. Sommige mensen proberen ons liefst zoveel mogelijk te vermijden en hebben geen enkele behoefte aan enige gedachtewisseling over de gemeentepolitiek, Het grootste deel van de voorbijgangers is na enige aarzeling meestal wel bereid om even een gesprekje met ons aan te knopen. Een goede leidraad bij die gesprekken is onze flyer met het overzicht van onze belangrijkste programmapunten. Als meest lokaal gewortelde partij zijn die programmapunten volledig op de Westervoortse situatie toegespitst en ook in samenspraak met de Westervoortse inwoners geformuleerd. Bij wijze van overzicht, willen we ze hier graag aan u presenteren. Wij hopen dat u zich in deze punten kunt herkennen en dat u ons op 21 maart om die reden wilt helpen om opnieuw de grootste van Westervoort te worden.

 • Baas in eigen dorp! Westervoort blijvend zelfstandig
 • Westervoort mooier
 • Structurele oplossing kruising Dorpsplein/Z. Parallelweg
 • Passende nieuwbouw voor Westervoortse jongeren en 55 plussers
 • Meer subsidiegeld voor activiteiten voor ouderen
 • Zinvolle dagbesteding voor iedere inwoner zonder werk
 • Jaarlijks € 25.000 voor nieuwe buitenactiviteiten
 • Handhaving bestaande subsidies (sport)verenigingen
 • Geen verhoging van de gemeentelijke belastingdruk
 • Wethouders vaker in gesprek met inwoners over eigen beleid
 • Stimulering van nieuw sport- en bewegingsaanbod voor 55 plussers
 • Westervoort duurzamer
 • Verbetering kwaliteit winkelgebied Wyborgh
 • Actieve ondersteuning van mensen met lage inkomens
 • Extra BOA handhavingscapaciteit op straat