VVD kopieert lijst belangrijkste programmapunten van CDA Westervoort

Enige dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen is bij VVD Westervoort de paniek blijkbaar toegeslagen. Dit weekend verspreidden de Westervoortse liberalen huis aan huis een flyer waarin naast een beperkt aantal punten uit het eigen verkiezingsprogramma, vrijwel alle speerpunten van het CDA verkiezingsprogramma zijn afgedrukt. CDA lijsttrekker Peter Pennekamp is stomverbaasd over deze actie, waarbij de VVD kort voor de verkiezingen maar liefst 11 CDA verkiezingspunten aan haar eigen lijst van programmapunten heeft toegevoegd. Dit terwijl die punten niet zijn terug te vinden in het VVD verkiezingsprogramma.

Anders dan in eerdere publicaties, worden op het betreffende VVD pamflet de eigen 17 programmapunten nu teruggebracht tot nog slechts 8. Vervolgens worden er maar liefst 11 nieuwe aandachtspunten gepresenteerd die geen enkele relatie hebben met de inhoud van het eigen verkiezingsprogramma. Vrijwel al deze 11 punten zijn letterlijk gekopieerd uit het 15 punten tellende overzicht van de belangrijkste programmapunten van Team CDA Westervoort.

schaamteloos
Peter Pennekamp: ‘Toen ik afgelopen vrijdag thuis het pamflet van de VVD ontving, wist ik werkelijk niet wat ik zag. Gewoon een bijna letterlijke kopie van de CDA verkiezingsflyer met onze belangrijkste programmapunten. In het VVD verkiezingsprogramma staat nergens enig beleidsvoornemen dat betrekking heeft op ouderenbeleid, ouderenhuisvesting, zorg voor mensen met lage inkomens, zorg voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten en zelfs niet over zorg of welzijn in zijn algemeenheid. Niettemin pleiten ze op de nieuw gedrukte flyer nu plotseling voor ‘aandacht voor onze ouderen’ en een ‘zinvolle dagbesteding voor iedereen die dat nodig heeft’, ‘kwalitatief goede zorg’ en een ‘goed armoedebeleid voor wie dat nodig heeft’. Punten die wat mij betreft schaamteloos van het CDA overzicht van belangrijkste verkiezingspunten zijn gekopieerd en die men nu opeens presenteert als eigen gedachtegoed.’

CDA oneliners
En volgens Pennekamp blijft het daar niet bij. ‘Hoewel het VVD verkiezingsprogramma daar ook helemaal niets over vermeldt, stellen de liberalen op hun flyer nu plotseling ook zorgen te hebben over de leegstand in de Wyborgh, de handhaving van de subsidies voor de (sport)verenigingen, de duurzaamheidskwestie en de gevaarlijke fietskruising bij de Wyborgh. Daarbij worden dan vrijwel precies dezelfde oneliners gehanteerd als degene die Team CDA in haar overzicht van belangrijkste programmapunten heeft opgenomen’.

betreurenswaardig
Volgens Pennekamp is een actie als deze naar zijn weten nog nooit vertoond in de Westervoortse politiek. Hij bestempelt de kwestie dan ook als ‘betreurenswaardig’.