€ 25.000 per jaar voor nieuwe buitenactiviteiten

Woensdag 21 maart mag Westervoort weer naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Het verkiezingsprogramma van Team CDA Westervoort bevat een aantal opvallende voorstellen met als doel om Westervoort mooier, actiever en zorgzamer te maken. Zo wil Team CDA dat de gemeente jaarlijks € 25.000 beschikbaar stelt voor een nieuw ‘spullenfonds’. Dat geld moet de aankoop van materialen mogelijk maken die verenigingen en inwoners nodig hebben om nieuwe activiteiten voor zoveel mogelijk Westervoorters te organiseren.

Sport en bewegen hebben in het verkiezingsprogramma van Team CDA Westervoort een prominente plaats gekregen. Ze zijn belangrijk om jeugdige maar ook de snel groeiende groep Westervoortse 50 plussers gezond en maatschappelijk actief te houden. Want mensen die sporten en bewegen, werken actief aan hun eigen gezondheid en komen tegelijkertijd meer in contact met andere dorpsgenoten.

mobiele speeltoestellen
Team CDA Westervoort wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor de organisatie van nieuwe buitenactiviteiten in onze openbare parken Steenderens, Emmerik, de Schans en de ruimte bij zwembad De Waay. Daarbij kan worden gedacht aan meer (amateur) muziekoptredens in de open lucht, kinderspelen op mobiele speeltoestellen, de organisatie van volleybal-, badminton- of walking voetbal partijtjes. Misschien wel aan gratis groep workouts, kampeerweekeinden in de eigen buurt of de realisatie van een natuurijs schaatsbaan.

spullenfonds
Om initiatiefrijke Westervoorters werkelijk de mogelijkheid te bieden hun dorpsgenoten met nieuwe activiteiten letterlijk in beweging te krijgen, wil de meest lokale partij van Westervoort op de gemeentebegroting jaarlijks € 25.000 reserveren om dit soort initiatieven te ondersteunen. Centrale gedachte achter dit ‘spullenfonds’ is, dat het geld alleen mag worden besteed aan voor de activiteiten benodigde materialen. Dus niet voor de uurtjes die mensen erin stoppen, omdat het moet gaan om activiteiten die volledig zijn gebaseerd op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.